Hướng dẫn tham dự trực tuyến hội nghị tổng kết chương trình tây nguyên 2016-2020

I. Nội dung Hội nghị tổng kết chương trình Tây Nguyên 2016-2020

II. Hướng dẫn tham gia Hội nghị trực tuyến Chương trình Tây Nguyên 2016-2020

1. Tham dự hội nghị trực tuyến trên Máy tính

Bước 1: Nhấn vào đường link cuộc họp đã được cung cấp hoặc Mở trình duyệt Chrome và dán đường dẫn phòng họp (đã được cung cấp) vào ô địa chỉ như sau và ấn Enter:

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ như sau thì chọn Cancel

Bước 3: Chờ khoảng 3-5 giây, sau đó chọn phần “Join from your browser”

Bước 4: Nhập các thông tin của người tham dự phòng họp như sau:

Bước 5: Sau đó chọn mục “Use computer Audio” để kết nối âm thanh.

 Bước 6: Chrome hiển thị popup như sau thì chọn nút “Allow” để có thể nghe và phát biểu trong cuộc họp

Bước 7: Kết nối vào phòng họp bằng cách bấm nút “Join meeting”

Bước 8: Khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ hiển thị như dưới đây, người tham dự sẽ chờ để quản trị viên duyệt vào phòng.

2. Tham dự hội nghị trên điện thoại, thiết bị IOS (iphone, Ipad)

Bước 1: Nhấn vào đường link phòng họp đã được cung cấp, nếu điện thoại chưa được cài đặt phần mềm Webex thì màn hình sẽ xuất hiện như sau, anh/chị hãy nhấn vào nút Download Webex Meetings

Bước 2: Tiến hành cài đặt phần mềm Webex Meetings

Bước 3: Sau khi quá trình cài đặt phần mềm Webex Meeting đã hoàn tất, ấn vào link của phòng họp 1 lần nữa, phần mềm Webex sẽ hiển thị như sau, bấm I Accept

Bước 4: Khai báo các thông tin gồm Họ tênemail của người tham gia cuộc họp sau đó chọn “Join as a guest”

Bước 5: Khi phần mềm yêu cầu cấp quyền sử dụng camera và microphone thì chọn OK để đồng ý và bấm Join để bắt đầu kết nối

Bước 6: Khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ hiển thị như dưới đây, người tham dự sẽ chờ để quản trị viên duyệt vào phòng

3. Tham dự hội nghị trên điện thoại Android (Samsung, Oppo...)

Bước 1: Nhấn vào đường link phòng họp đã được cung cấp, nếu điện thoại chưa được cài đặt phần mềm Webex thì màn hình sẽ xuất hiện như sau, anh/chị hãy nhấn vào nút Download Webex Meetings

Bước 2: Tiến hành cài đặt phần mềm Webex Meetings

Bước 3: Sau khi quá trình cài đặt phần mềm Webex Meeting đã hoàn tất, ấn vào link của phòng họp 1 lần nữa, phần mềm Webex sẽ hiển thị như sau, bấm I Accept

Bước 4: Khai báo các thông tin gồm Họ tênemail của người tham gia cuộc họp sau đó chọn “Join as a guest”

Bước 5: Khi phần mềm yêu cầu cấp quyền sử dụng camera và microphone thì chọn OK để đồng ý và bấm Join để bắt đầu kết nối

Bước 6: Khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ hiển thị như dưới đây, người tham dự sẽ chờ để quản trị viên duyệt vào phòng